IMG_1543630716254_1543670644880

Đại hội Liên đội trường THCS Mỹ Hưng

Song song với việc trau dồi kiến thức, thi đua học tập, các bạn Đội viên trường THCS Mỹ Hưng còn hăng hái tham gia công tác, phong trào Đoàn Đội. Các chủ điểm, chủ…

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngày thành lập Ngày thành lập là ngày 26 tháng 3 năm 1931 Hoàn cảnh ra đời         Ngày 20 đến ngày 26 tháng 3…