Liên hệ

TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG

Địa chỉ: Xã Mỹ Hưng, Huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Lê Phúc Hải
Điện thoại: 03503810801
Email: thcsmyhung17@gmail.com