Kế hoạch hoạt động của Chi bộ THCS Mỹ Hưng năm 2019

Tháng Mười Một 6, 2019 9:19 sáng
ĐẢNG BỘ XÃ MỸ HƯNGCHI BỘ TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số: 01/KH-CB              Mỹ Hưng, ngày 03 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của chi bộ trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng

 Năm 2019

 

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ quy định số 50/QĐ-TW ngày 19 tháng 11 năm 1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ của Đảng;

Căn cứ vào nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của chi bộ. Chi bộ trường THCS Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ năm 2019 gồm các nội dung cụ thể sau:

 1. Đặc điểm tình hình:

– Chi bộ Nhà trường có 39 đảng viên;

+ Đảng viên chính thức: 37; Đảng viên dự bị: 02

+ Đảng viên nữ: 31

– Trình độ đảng viên:

+ Thạc sĩ      :   04 đồng chí  =       8,7 %

+ Đại học     :   38 đồng chí  =     82,6 %.

+ Cao đẳng  :   04 đồng chí  =      8,7 %.

– Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 02 đồng chí.

* Thuận lợi:

– Đảng viên có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng; có ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và qui định của cơ quan tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, tự giác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã Mỹ Hưng.

– Chi bộ đoàn kết, thống nhất cùng thực hiện nhiệm vụ chung.

* Khó khăn:

– Thời gian dành cho sinh hoạt chuyên đề còn hạn chế, tinh thần phê và tự phê của các đảng viên trong chi bộ đôi khi còn chưa cao.

 1. Phương hướng nhiệm vụ chung

– Chi bộ tập trung giáo dục chính trị tư tưởng và chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

– Đảng viên tham gia học tập quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Tất cả đảng viên trong Chi bộ nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ của Nhà trường. Coi đoàn kết nội bộ là nhiệm vụ tiên quyết của Chi bộ. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với những cuộc vận động của ngành.

– Toàn thể đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt về tiêu chuẩn đạo đức lối sống. Thực hiện tốt những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Cải tiến phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

– Củng cố và làm tốt công tác tổ chức, công tác phát triển đảng viên.

– Chỉ đạo tốt công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học và viết SKKN, thực hiện tốt quy chế, qui định của Bộ GD-ĐT ban hành.

– Thường xuyên tổ chức phê bình và tự phê bình trong Chi bộ nhằm tăng cường hiệu quả công tác và rèn luyện đạo đức đảng viên.

– Phấn đấu đạt danh hiệu Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và tạo tiền đề thuận lợi cho những năm sau.

– Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 1. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhà trường:

– Hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2018-2019; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch học kỳ I năm học 2019-2020.

-Từng bước củng cố, xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan nhà trường, mua sắm các trang thiết bị đồ dùng đồ chô cần thiết phục vụ công tác dạy và học của nhà trường; Chú trọng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

– Khai thác các thiết bị dạy học hiện có để phục vụ tốt cho việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên.

– Phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ của các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn trong việc triển khai và thực hiện kế hoạch công tác chuyên môn của nhà trường.
– Có chủ trương và biện pháp phù hợp khuyến khích giáo viên trong việc học tập để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của Nhà trường.

– Song song với việc duy trì và đảm bảo tỷ lệ sĩ số 100% và chỉ tiêu phòng giáo dục giao cho.

– Đẩy mạnh công tác viết SKKN, nghiên cứu khoa học trong cán bộ, đảng viên và giáo viên thuộc các mảng đề tài về chuyên môn, về công tác quản lý, về phương pháp dạy học,…từng bước tạo cho đội ngũ nhà giáo của trường có sự biến đổi tích cực về chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.

– Các đảng viên phải là những người đi đầu trong các phong trào, trong việc thực hiện nề nếp kỷ cương, qui chế và qui định của ngành, của nhà trường và của địa phương.

– Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

-Chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi cử và kiểm tra đánh giá.
– Vui vẻ, tận tâm thực hiện nhiệm vụ. Có tác phong nhanh nhẹn trong giải quyết thực hiện nhiệm vụ, tránh gây phiền hà. Trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tính chính xác, hiệu quả và bảo mật đối với một số công việc quan trọng theo quy định.

– Chỉ đạo thực hiện các khoản thu, chi của nhà trường đủ, đúng nguyên tắc tài chính, không chủ trương thu ngoài qui định từ học sinh.

– Giữ gìn và củng cố mối quan hệ tốt với địa phương và chính quyền các cấp.
– Tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài; xây dựng mối quan hệ tốt với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,…tâm huyết với sự nghiệp giáo dục của Nhà trường để vận động và làm tốt công tác khuyến học.

– Làm tốt công tác giáo dục pháp luật; làm tốt công tác tình nghĩa, tình thương trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

– Đẩy mạnh công tác giáo dục ATGT, ANTT, phòng chống vi phạm pháp luật và TNXH.

– Thi đua:

+ Tập thể trường: Giáo dục toàn diện nhà trường xếp thứ nhất bậc THCS huyện Mỹ Lộc. Đề nghị bằng khen của UBND tỉnh Nam Định; bằng khen của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định.

+ Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh.

+ Công đoàn: Đạt công đoàn cơ sở vững mạnh.

+ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Đạt giấy khen của tỉnh đoàn Nam Định.

+ Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đạt bằng khen của TW đoàn TNCSHCM.

+ Tổ KHTN, Tổ KHXH: Hai tổ đạt lao động xuất sắc.

+ Công chức, viên chức: Chiến sĩ thi đua: 12 đồng chí; Lao động tiên tiến: 38 đồng chí; Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 5 đồng chí

+ Các mặt giáo dục, các hoạt động: Xếp loại tốt của huyện.

 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

– Chi bộ triển khai thực hiện đầy đủ đường lối, chủ trương của đảng trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 quy định của Bộ chính trị về những việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên.

– Thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ và sinh hoạt của từng cán bộ, đảng viên và viên chức trong nhà trường.

– Tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội qui, quy chế nhà trường.

– Tổ chức học tập chính trị, báo cáo thời sự, qua đó giáo dục cán bộ, giáo

viên, nhân viên và đoàn viên, thanh niên nhà trường luôn cảnh giác trước những âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

– Chi bộ nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng trong nhà trường, qua đó có giải pháp và biện pháp lãnh đạo phù hợp để phát huy tích cực, ngăn chặn tiêu cực trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải quyết kịp thời những phát sinh chưa chuẩn mực trong mối quan hệ công tác, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên và viên chức Nhà trường nhằm giữ gìn, củng cố sự đoàn kết trong Chi bộ đảng và trong Nhà trường.

– Các đảng viên luôn phải gương mẫu trong làm việc, trong sinh hoạt; quan hệ với mọi người gần gũi, thân ái; có lối sống giản dị, tiết kiệm và trung thực.

– Các đảng viên nắm và thực hiện tốt Nghị quyết, Qui chế, Kế hoạch của Chi bộ Nhà trường.

 

 

 1. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ xây dựng Đảng và chi bộ

– Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ, có kế hoạch cụ thể kịp thời năm, tháng. Sinh hoạt định kỳ Chi ủy, Chi bộ đúng qui định của điều lệ đảng.

– Chi bộ căn cứ theo qui chế làm việc, đảm bảo dân chủ hoá trong sinh hoạt, tạo điều kiện để phát huy dân chủ trong nhà trường.

– Đẩy mạnh công tác phê và tự phê trên tinh thần xây dựng giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp nhận ra khuyết điểm để khắc phục sửa chữa. Khắc phục trạng thái cả nể, ngại góp ý.

– Chi bộ tăng cường công tác quản lý đảng viên, đảm bảo việc giúp đỡ, nhắc nhở kịp thời, tránh tình trạng đảng viên vi phạm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có kế hoạch phát triển đảng viên dài hạn, quan tâm đào tạo nguồn cử đi học các lớp đối tượng đảng, bồi dưỡng trình độ chính trị cho đảng viên. Trong năm 2019 phấn đấu bồi dưỡng 01 quần chúng ưu tú. Làm hồ sơ kết nạp đảng viên mới. Cử các đảng viên mới đi học lớp bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới, cử đảng viên trong Chi bộ đi học các lớp lý luận chính trị nếu có chỉ tiêu đảng cấp trên phân bổ cho Chi bộ.

– Thực hiện chặt chẽ công tác cán bộ của trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trên tinh thần của Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan.

* Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

– Xây dựng ý thức bảo vệ chính trị nội bộ, tạo nên một tập thể lành mạnh đoàn kết, kỷ cương trên cơ sở chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, qui định và qui chế của Nhà trường.
– Đảng viên trong Chi bộ nói và làm theo Điều lệ đảng, theo Nghị quyết và Qui chế của đảng.

– Thực hiện tốt việc tiếp thu, sử dụng, quản lý, lưu trữ các tài liệu về công tác đảng của Chi bộ. Bảo mật nghiêm các tài liệu và tin quan trọng. Xử lý các thông tin có liên quan đến cán bộ, đảng viên trong Chi bộ (nếu có) thận trọng, khách quan và đúng qui trình.

– Quan hệ chặt chẽ với chính quyền, chỉ đạo phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài Nhà trường làm tốt công tác phòng chống vi phạm pháp luật nhằm ngăn ngừa kịp thời, triệt để các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

* Các chỉ tiêu phấn đấu của chi bộ:

– 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập chính trị, các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

-100% đảng viên thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức lối sống theo bản đăng ký của cá nhân và tập thể. Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động của ngành: Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào: “ Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

– Thực hiện thu chi Đảng phí đúng qui định, đúng nguyên tắc và minh bạch.

-100% đảng viên cuối năm được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 05 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

– Bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú vào đảng: 01 đồng chí.

– Xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 1. Công tác lãnh đạo đoàn thể và hội

– Lãnh đạo các đoàn thể: Công đoàn trường, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên nhà trường hoạt động đúng điều lệ qui định và phạm vi chức trách của đoàn thể mình.

– Có chủ trương đúng đắn tạo điều kiện để Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học hoạt động đúng điều lệ, đúng qui định nhằm tạo được mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong công tác giáo dục học sinh và công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường.

– Ủng hộ các phong trào hoạt động hữu ích cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh như các phong trào hội trại, văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, gia đình neo đơn do Công đoàn và chi đoàn, đội tổ chức.

– Chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội, Công đoàn Nhà trường xây dựng kế hoạch công tác và báo cáo kết quả thực hiện công tác hàng quí, hàng năm cho Chi ủy Chi bộ. Làm tốt công tác thi đua của tổ chức mình, giữ vững danh hiệu

 1. Công tác kiểm tra Đảng và tài chính đảng

– Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ đảng, Nghị quyết và Qui chế của đảng. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Đảng bộ xã kịp thời.

– Chi bộ luôn quan tâm nhắc nhở đảng viên chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Qui định của nhà trường. Thực hiện tốt Qui định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 về những điều đảng viên không được làm và Quy định 76 của Bộ chính trị về đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú; chống những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống. Xây dựng gia đình đạt gia đình văn hóa ở địa phương.

– Quan tâm đến việc giải quyết các ý kiến đề xuất của đảng viên, quần chúng và của phụ huynh học sinh đúng phạm vi, chức trách và nhiệm vụ.

– Thực hiện kiểm tra tư cách đảng viên đạt từ 80% số đảng viên trong Chi bộ trở lên, bình quân 3 đảng viên/tháng.

– Thực hiện thu, chi tài chính đúng văn bản qui định và đúng kế hoạch. Đảng viên đóng đảng phí đầy đủ hàng tháng. Nộp đảng phí lên cấp trên đúng thời gian qui định.

 1. CÁC GIẢI PHÁP
 2. Tổ chức các hình thức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho ĐV-GV hạn chế những tồn tại, yếu kém, tiêu cực trong học sinh, giáo viên thông qua các hình thức: Hội thảo, chuyên đề, thao giảng, thăm lớp dự giờ; kiểm tra khảo sát.
 3. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, đánh giá học sinh theo quy chế. Phản ánh đúng thực trạng học sinh, chấm dứt tình trạng gian lận trong học tập của HS.
 4. Xây dựng các định mức giảng dạy phù hợp theo hướng: Tiếp tục duy trì, củng cố các kết quả mà trường đã đạt được về giảng dạy, học tập trong những năm vừa qua, từng bước đưa nhà trường trở thành cơ sở giáo dục chất lượng cao của huyện Mỹ Lộc.
 5. Chỉ đạo tốt các đợt kiểm tra giữa học kỳ, học kỳ 1 và cuối năm học. Quan tâm đến giáo dục thể chất, giáo dục đạo đức, phẩm chất cho học sinh, giáo dục môi trường, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt phòng chống ma tuý học đường, giáo dục an toàn giao thông.
 6. Công tác xây dựng Đảng:

– Chú trọng quan tâm đến công tác xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

– Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, coi trọng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo từng nội dung từng quý trong năm, gắn với việc thực hiện đạo đức nhà giáo.

– Thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tinh thần Hội nghị TW 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Quan tâm đến chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo của cấp ủy chi bộ.

 1. Tổ chức thực hiện:

– Kế hoạch hoạt động Chi bộ năm 2019 được thông qua Chi ủy, ban giám hiệu và triển khai đến các đảng viên trong toàn chi bộ.

– Chi bộ triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên và của chính quyền tới đảng viên và quần chúng kịp thời. Tạo điều kiện thuận lợi để toàn Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

– Chi bộ có kế hoạch chỉ đạo cụ thể hoạt động hàng năm và hàng tháng kịp thời đến các đoàn thể trong nhà trường và toàn đảng viên trong Chi bộ.
– Xây dựng tốt mối quan hệ trong công tác, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận để tránh các nội dung chồng chéo trong khi thực

hiện nhiệm vụ.

Trên đây là kế hoạch hoạt động của chi bộ trường THCS Mỹ Hưng trong năm 2019, đề nghị các đồng chí đảng viên của chi bộ nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn hoặc đề xuất gì báo cáo với cấp ủy để kịp thời điều chỉnh.

 

Nơi nhận:– Đảng ủy xã (B/cáo);- Cấp ủy chi bộ, ĐV (T/hiện);- Lưu VT; trang Website.               BÍ THƯ CHI BỘ                            Lê Phúc Hải